Faisnéis Chorparáide

Oifig Chláraithe
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh,
Co. Chill Mhantáin

RúnaÁ Cuideachta
Gerry Egan

IniúchóirÁ
PricewaterhouseCoopers
CuntasóirÁ Cairte & 
IniúchóirÁ Cláraithe

BaincéirÁ
Banc na hÁ‰ireann
Banc Uladh
Bainc Aontas Á‰ireann Teoranta
Rabobank Ireland
National Irish Bank

BróicéirÁ Árachais
Willis Risk Services (Ireland Ltd)

DlÁodóirÁ
McCann Fitzgerald & Co
Arthur Cox
Eugene F Collins
DFMG
Kane Tuohy

PrÁomhoifig
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh,
Co. Chill Mhantáin
Teil: +353 1 2011111
nó 1890 367 378
Facs: +353 1 2011199

Foraois Choillte
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh,
Co. Chill Mhantáin
Teil: +353 1 2011111
Facs: +353 1 2011199

Foireann Áineasa Choillte
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh,
Co. Chill Mhantáin
Teil: +353 1 2011111
Facs: +353 1 2011199

Moylurg Rockingham Ltd.
Ionad na gCuairteoirÁ,
Páirc Foraoise agus GnÁomhaÁochta Loch Cé,
Mainistir na Buaille,
Contae Ros Comáin
Teil: + 353 71 9673122
Facs: + 353 71 9673140

OifigÁ Réigiúnacha

Réigiún an Deiscirt
Aonad 5,
Ionad Gnó Pháirc
Chaladh an Treoigh,
Caladh an Treoigh,
Luimneach
Teil: +353 61 337322
Facs: +353 61 338271

Réigiún an Tuaiscirt/Iarthair
1ú Urlár, Aonaid 4 agus 5,
Pearse Plaza, 
Sráid an Phiarsaigh, Sligeach
Teil: +353 71 9162663
Facs: +353 71 9143014

Réigiún an Oirthir
Aonad 4, Parkside,
Sráid Mhainistir Laoise,
Port Laoise,
Co. Laoise.
Teil: +353 57 8621617
Facs: +353 57 8680003

TáirgÁ Painéil Choillte

SmartPly Europe Ltd.
Belview, Sliabh Rua,
Port Láirge
Teil: +353 51 851233
Facs: +353 51 851130

Medite Europe Ltd.
Baile Mhic Réamainn,
Cluain Meala,
Co. Thiobraid Árann
Teil: + 353 52 82300
Facs: + 353 52 21815

CPP (UK)
Persimmon House,
Anchor Boulevard,
Crossways Business Park,
Dartford, Kent DA2 6QH
Sasana
Teil: +44 1322 424900
Facs: +44 1322 424920

CPP European Sales Office
Boven de Wolfskuil 3B10 
6049 LX Roermond 
An ÁsiltÁr 
Teil: +31 475 399740 
Facs: +31 475 310271

Fiontar Choillte

Plandlanna Choillte
Ardattin, Baile an Teampaill,
Co. Cheatharlach.
Teil: +353 059 9155621
Facs: +353 059 9155775

Irish Hardwoods
Dún Droma,
Co. Thiobraid Árann
Teil: +353 62 71101
Facs: +353 62 71491

SeirbhÁsÁ Oiliúna
agus Sábháilteachta
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh,
Co. Chill Mhantáin
Teil: +353 1 2011111
Facs: +353 1 2011199

Fuinneamh Choillte
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh,
Co. Chill Mhantáin
Teil: +353 1 2011111
Facs: +353 1 2011199

Forbairt Talún Choillte
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile an Chinnéidigh,
Co. Chill Mhantáin
Teil: +353 1 2011111
Facs: +353 1 2011199

Marc d’Fhoraoiseacht Fhreagrach
CiallaÁonn deimhniú creidiúnaithe FSC® go ndearnadh iniúchadh agus luacháil neamhspleách ar an mbunfhoraois de réir prionsabal eacnamaÁocha, sóisialta agus chomhshaoil agus na gcritéar atá comhaontaithe ag Comhairle Maoirseachta na Foraoiseachta (FSC®)

Is comhlachas neamhbhrabach idirnáisiúnta é FSC® ina bhfuil grúpaÁ comhshaoil agus sóisialta agus comhlachtaÁ miondÁola forásacha foraoiseachta agus adhmaid mar bhaill a oibrÁonn i gcomhpháirtÁocht lena chéile chun cuidiú le feabhas a chur ar bhainistÁocht foraoisÁ ar fud an domhain.

www.fsc.org 

Trádmharc FSC © 1996 Forest Stewardship Council