1. Tuairisciú Deighilteach

AnailÁs ar an Láimhdeachas de réir aicme gnó agus de réir geografaÁochta

Tá an Grúpa eagraithe i dtrÁ rannóg, Foraois, Fiontar agus TáirgÁ Painéil. Tá baint ag an Rannóg Foraoise le bainistÁocht gnó foraoiseachta an Ghrúpa, lena n-áirÁtear soláthar seirbhÁsÁ foraoiseachta d’fheirmeoirÁ agus úinéirÁ talon eile. Tá Fiontar freagrach as an acmhainn talún a bharrfheabhsú trÁ fhuinneamh agus fhorbairt talún. Tá baint ag TáirgÁ Painéil le déantúsaÁocht táirgÁ adhmaid innealtóireachta.

                 
  Foraois Fiontar TáirgÁ Painéil Grúpa
  2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000
Ioncam Teascáin
Poblacht na hÁ‰ireann 112,501 112,139 22,645 23,958 15,037 16,433 150,183 152,530
RÁocht Aontaithe 6,799 4,490 871 932 90,344 89,025 98,004 94,447
An chuid eile den Domhan 226 591 183 234 48,402 39,894 48,811 40,719
  119,526 117,220 23,699 25,124 153,773 145,352 296,998 287,696
DÁolacháin idir-theascáin (32,462) (31,250) (5,420) (6,047) - - (37,882) (37,297)
DÁolacháin le trÁú páirtithe 87,064 85,970 18,279 19,077 153,773 145,352 259,116 250,399

NÁl aon soláthar déanta d'anailÁs ar bhrabús oibriúcháin ná ar shócmhainnÁ atá déanta ag an teascán gnó i gcomhréir le SSAP 25 toisc go bhfuil na StiúrthóirÁ den tuairim go mbeadh claontacht mór i gceist do leasanna an Ghrúpa dá nochtfaÁ a leithéid.